Kyla

AB Kristianstads Kylservice är unika genom dom helhetslösningar som vi tillhandahåller.

Vi har stor kompetens och erfarenhet av stora energibesparande installationer. Vi utför alla former av stora värmepumps installationer men installerar även mindre värmepumpar för villor.

Energibesparande investeringar börjar ofta direkt ge återbäring i form av lägre kostnader.

Ett sådant exempel är vår installation för värme och kyla på Centralsjukhuset i Kristianstad. Här värmer vi hela sjukhuset vintertid och kyler det sommartid. Investeringen i denna anläggning är efter två års drift betald.

 

Från projekt till färdig lösning

Vi utför allt från projektering till färdig lösning med 66 års erfarenhet. 

Våra kunder anlitar oss i följande applikationer:
·      Industri
·      Livsmedel
·      Kyl/ frysrum
·      Butiker
·      IT
·      Komfortkyla
·      Värmepumpar
·      Värmeåtervinning
·      VVS installationer
·      Storkök
·      Vitvaror
·      Projektering

 

Vi är naturligtvis kvalitetscertifierade enligt ISO 17020 samt miljöcertifierad med ISO 14001 och ISO 9001.

Denna certifiering borgar för att vi jobbar på ett säkert sätt. Vi sätter kvalitet högt och månar om miljön.

Vi vill erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människa och miljö och har därför utarbetat en miljöpolicy. För att kunna verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle är det viktigt att aktivt samarbeta med leverantörer, entreprenörer och konsulter.

När vi alla fokuserar på samma övergripande mål kan vi skapa en bättre miljö.

Idag är vi 37 st medarbetare på Kristianstads Kylservice och 5 st på Karlskrona Kylservice. För att våra kunder ska få ”rätt tekniker till rätt jobb” har vi delat in vår personal i 5 arbetsgrupper.

Ring oss idag!