Värme

Idag är värme lika viktigt som kyla för ett kylföretag.

Alla kylmaskiner producerar någon form av värme. Idag kan vi ta hand om den värmen bättre än vad vi kunde förr. Installerar vi t ex en butiks-kyla så värmer vi hela lokalen idag med spillvärme från kylmaskinen, vi behöver alltså inte tillsätta någon extra värme för att värma upp lokalen vintertid. Vi värmer även upp tappvarmvatten till duschar och handfat.

Även när vi installerar en Luft/Luft värmepump till en kund kan kunden ha nytta av värmepumpen även på sommaren som en luftkonditionering. Idag går värme och kyla hand i hand.

Precis som i en butik eller en industri behöver din värmepump service och underhåll.

När det gäller våra Luft/Luft värmepumpar med 5 års garanti behöver värmepumpen underhållas 2ggr/ per 5 år. Detta för att garantin skall gälla.

Ring oss idag!